ผักผล


ข้าวโพด


แตงกวา/แตงร้าน


แตงโม


แตงไทย


บวบเหลี่ยม


แฟง


ฟักทอง


มะระ


ถั่วฝักยาว


ถั่วอื่นๆ


พริก


มะเขือ


ผักผลอื่นๆ


ผักใบ


กะหล่ำ


คะน้า


ผักกาดกวางตุ้ง


ผักกาดขาว


ผักกาดเขียว


ผักกาดหอม


ผักกาดหัว


ผักบุ้งจีน


คื่นฉ่าย


ผักชี


ผักใบอื่น
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ข้าวโพดข้าวเหนียว-ดอกบัวหิมะ

เป็นพันธุ์คัดพิเศษ ฝักใหญ่ ทรงดอกบัว

เมล็ดเรียวแถวสวย ติดเต็ม

รสชาติดี เหนียว มัน

ข้าวโพดข้าวเหนียว-แปดแถว

เป็นพันธุ์พื้นบ้าน

เมล็ดเรียงแถวตรง มี 8 แถว

รสชาติดี

ข้าวโพดข้าวเหนียว-สโนไวท์

เป็นพันธุ์คัดพิเศษ ฝักใหญ่

ทรงกระบอก เมล็ดเรียวแถวสวย

ติดเต็ม รสชาติดี เหนียว มัน

ข้าวโพดข้าวเหนียว-อุบล

ฝักใหญ่ รสชาติดี

เหนียว มัน

อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน

ข้าวโพดข้าวเหนียว (สองสี)-ทูโทน

เป็นพันธุ์คัดพิเศษ เมล็ดสีขาวสลับม่วง

ฝักใหญ่ ทรงกระบอก

รสชาติดี เหนียว มัน

ข้าวโพดเทียน-เทียนทอง

เป็นพันธุ์คัดพิเศษ ฝักใหญ่ ทรงกระบอก

เมล็ดเรียวแถวสวย ติดเต็ม รสชาติดีมาก

เหนียว มัน หวาน

ข้าวโพดหวาน-ซุปเปอร์สวีท

ต้นใหญ่ แข็งแรง

เมล็ดใหญ่ สีเหลืองสด

อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน

ข้าวโพดหวาน-หวาน MK

เป็นพันธุ์คัดพิเศษ ฝักใหญ่

ทรงกระบอก เมล็ดเรียวแถวสวย

ติดเต็ม รสชาติดี หวาน

แตงกวา

คัดพิเศษ ติดผลดก

ต้นแข็งแรง

แตกแขนงดี

แตงร้าน

คัดพิเศษ ติดผลดก

ต้นแข็งแรง ขึ้นค้างเก่ง

แตกแขนงดี

แตงโม-OP 175

ผลกลมรี น้ำหนัก 3-4 กก.

เนื้อสีแดงสด

หวานกรอบ

แตงโม-ดำ A

ผลกลม

ผิวสีเขียวเข้ม

น้ำหนักผล 3-5 กก.

แตงโม-วารี

คัดพิเศษ ผลกลมรี

น้ำหนัก 3-4 กก.

เนื้อสีแดงสด หวานกรอบ

แตงไทย

ผลรี สีเขียวมีลาย

รสชาติดี

หวาน หอม

บวบเหลี่ยม

ผลยาวตรง ปลายมน

สีเขียวสด

ผลยาว 30-35 ซม.

แฟง

ผลตรง

ทรงกระบอก

สีเขียวอ่อน

ฟักทอง-Top A

ผลใหญ่ ผิวสีเขียวเข้มดำ

เนื้อสีเหลืองสด

เหนียว มัน

ฟักทอง-พันธุ์ทอง

คัดพิเศษ ผลดก

ผิวสีเขียวเข้มดำ เนื้อสีเหลืองสด

เหนียว มัน

ฟักทอง-ลายกนก

ผลใหญ่ ผิวสีเขียวสดลายข้าวตอก

เนื้อสีเหลืองสด

เหนียว มัน

มะระจีน

ก้านแข็งแรง

แตกแขนงดี

ผลดก สีเขียวอ่อน

ถั่วฝักยาว (เนื้อ)-ช่องาม

เป็นพันธุ์ถั่วเนื้อ ฝักใหญ่

สีเขียวสด ดก ยาว 55-60 ซม.

ต้นแข็งแรง แขนงเยอะ

ถั่วฝักยาว (เนื้อ)-ถั่วนิโกร

เป็นพันธุ์ถั่วเนื้อ เมล็ดสีดำ

ฝักแน่น สีเขียวเข้ม

ดก ยาว 55-60 ซม.

ถั่วฝักยาว (เนื้อ)-พรชัย

เป็นพันธุ์ถั่วเนื้อ ฝักใหญ่มาก

แน่น สีเขียวสด ยาว 55-60 ซม.

ต้นแข็งแรง แขนงเยอะ

ถั่วฝักยาว (เนื้อ)-แม่สาย

เป็นพันธุ์ถั่วเนื้อ ฝักสีเขียวอ่อน

เมล็ดสีขาว ยาว 55-60 ซม.

รสชาติดี กรอบ หวาน

ถั่วฝักยาว (เนื้อ)-วังหลวง

เป็นพันธุ์ถั่วเนื้อ สีเขียวสด

ดก ยาว 55-60 ซม.

ต้นแข็งแรง แขนงเยอะ

ถั่วฝักยาว (พุ่ม)-ไร้ค้าง

เป็นพันธุ์ถั่วฝักยาว เป็นพุ่ม

ไม่เลื้อย ไม่ต้องปักค้าง

ดก ฝักยาว 30-40 ซม.

ถั่วฝักยาว (เส้น)- สวัสดิ์ชัย

เป็นพันธุ์ถั่วเส้น ดกมาก

ฝักสีเขียวสดแน่น

กรอบ ยาว 50-55 ซม.

ถั่วฝักยาว (เส้น)-ดาวฤกษ์

เป็นพันธุ์ถั่วเส้น ดก

ฝักสีเขียวสดแน่น

กรอบ ยาว 65-70 ซม.

ถั่วฝักยาว (เส้น)-รุ่งโรจน์

เป็นพันธุ์ถั่วเส้น ดก

ฝักใหญ่สีเขียวสด แน่น

กรอบ ยาว 55-60 ซม.

ถั่วลันเตา

ฝักใหญ่ แขนงเยอะ

ขึ้นค้างเก่ง

ชอบอากาศเย็น

ถั่วพู

ต้นแข็งแรง ต้องขึ้นค้าง

ฝักใหญ่

สีเขียวอ่อน ดก

ถั่วแขก

ต้นแข็งแรง ต้องขึ้นค้าง

ฝักใหญ่

สีเขียวอ่อน ดก

พริก-พริกขี้หนู

ต้นแข็งแรง

ติดผลดก

รสเผ็ด หอม

พริก-พริกชี้ฟ้า

ต้นแข็งแรง ติดผลดก

ผลใหญ่ สีแดงสด

รสเผ็ด หอม

พริก-พริกมัน

ต้นแข็งแรง ติดผลดก

ผลใหญ่

สีแดงสด

พริก-พริกเหลือง

ต้นแข็งแรง ติดผลดก

ผลใหญ่

สีเหลืองส้ม

มะเขือเทศ-สีดาสีชมพู

ต้นแข็งแรง

กึ่งขึ้นค้าง

ผลดก รสชาติดี

มะเขือเปราะ-เจ้าพระยา

ต้นแข็งแรง

ทรงพุ่มโปร่ง ติดผลดก

ผลสีเขียวอ่อน มีลาย

มะเขือเปราะ-เปราะลายก้านยาว

ต้นแข็งแรง

ทรงพุ่มโปร่ง ติดผลดก

ผลสีเขียวสด มีลาย

มะเขือยาว-เขียวมัน

ต้นสูงใหญ่

แข็งแรง

ผลสีเขียวอ่อนเป็นมัน

มะเขือยาว-ม่วงขั้วเขียว

ต้นสูงใหญ่

แข็งแรง

ผลสีม่วงเป็นมัน

กระเจี๊ยบแดง

ต้นสูง

เจริญเติบโตดี

แข็งแรง ดก

น้ำเต้า

ต้นแข็งแรง

ปลูกง่าย

ขึ้นค้างดี

มะละกอ

ต้นแข็งแรง

ปลูกง่าย

ผลดก

กะหล่ำดอก-75

แข็งแรง

ดอกใหญ่

อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน

กะหล่ำปลี-75

แข็งแรงหัวใหญ่

กลม แบน

อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน

คะน้ายอด-มิสไซค์

เป็นพันธุ์คัดพิเศษ ทนฝนดีมาก

เจริญเติบโตเร็ว ต้นใหญ่ ก้านใบใหญ่

ขึ้นขนานลำต้น ทนโรค ผลผลิตสูง

คะน้ายอด-เมษา

เป็นพันธุ์คัดพิเศษ ทนร้อนดีมาก

เจริญเติบโตเร็ว ต้นใหญ่ ก้านใบใหญ่

ขึ้นขนานลำต้น ทนโรค ผลผลิตสูง

คะน้ายอด-ขุนหลวง 99

โตเร็ว ต้นใหญ่ ก้านใบใหญ่

ขึ้นขนานลำต้น ทนโรค ผลผลิตสูง

อายุเก็บเกี่ยว 45 วันเริ่มตัดผักได้

คะน้า-คะน้าใบ

ต้นใหญ่ ใบใหญ่

หนา สีเขียวเข้ม

ออกดอกช้า

คะน้า-ฮ่องกง

โตเร็ว

ช่อดอกใหญ่

รสชาติดีมาก

ผักกาดกวางตุ้งดอก-เขียวหยก

ต้นใหญ่ ทรงสวย ใบสีเขียวเข้ม

ช่อดอกใหญ่ สีเหลืองสด

อายุเก็บเกี่ยวเร็ว 30 วัน

ผักกาดกวางตุ้งดอก-ดอยตุง 19

ต้นใหญ่ ทรงสวย ใบสีเขียวสด

ช่อดอกใหญ่ สีเหลืองสด

อายุเก็บเกี่ยวเร็ว 30 วัน

ผักกาดกวางตุ้งดอก-ดอยตุง 68

ต้นใหญ่ ทรงสวย ใบสีเขียวสด

ช่อดอกใหญ่ สีเหลืองสด

อายุเก็บเกี่ยวเร็ว 30 วัน

ผักกาดกวางตุ้งต้น-น่านเจ้า

ต้นใหญ่สูง ทรงแจกันสวย

ใบสีเขียวสด ก้านและใบใหญ่

อายุเก็บเกี่ยวเร็ว 30-35 วัน

ผักกาดกวางตุ้งต้น-ฮ่องเต้

ต้นใหญ่ ทรงแจกันสวย

ใบสีเขียวสด

ก้านและใบใหญ่

ผักกาดกวางตุ้งต้น-ฮองเฮา

ต้นใหญ่ ทรงแจกันสวย

ใบสีเขียวสด

ก้านสีขาว

ผักกาดขาว-ขาวปลี A

ปรับปรุงพันธุ์ใหม่

สม่ำเสมอดีมาก

อายุเก็บเกี่ยว 40-45 วัน

ผักกาดขาว-ขาวใหญ่

ปรับปรุงพันธุ์ใหม่

สม่ำเสมอดีมาก ต้นใหญ่

อายุเก็บเกี่ยว 40-45 วัน

ผักกาดเขียว-เขียวน้อย

ต้นและใบใหญ่

ขอบใบหยักเว้าเข้า

ปลูกได้ตลอดทั้งปี

ผักกาดเขียว-ชุนฉ่าย

ต้นและใบใหญ่

ปลูกได้ตลอดทั้งปี

ผักกาดเขียว-ชุนฉ่ายน้อย

ต้นและใบใหญ่

ปลูกได้ตลอดทั้งปี

ผักกาดเขียวปลี-รินคำ

ต้นและใบใหญ่

เข้าปลีดี

อายุเก็บเกี่ยว 55-60 วัน

ผักกาดหอม-โบนัส

ต้นและใบใหญ่ ขอบใบหยัก สีเขียวอ่อน

ทรงพุ่มใหญ่ กลม แน่น

ออกดอกช้า น้ำหนักดีมาก

ผักกาดหอม-พุ่มแก้ว

ขอบใบหยัก

สีเขียวอ่อน

ทรงพุ่มกลม

ผักกาดหัว-จอมทอง

หัวยาว สีขาวนวล

ตรง ยาว 30-35 ซม.

อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน ออกดอกช้า

ผักกาดหัว-เทียนซาน

หัวยาว สีขาวเนียน

ตรง ยาว 30-35 ซม.

อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน ออกดอกช้า

ผักกาดหัว-ผักขี้หูด

เป็นผักพื้นบ้าน

รับประทานช่อฝักอ่อน

ผักบุ้งจีน-พันธุ์คัดพิเศษ

ต้นใหญ่ ตรง

แข็งแรง

สีเขียวเข้ม

ผักบุ้งจีน-ใบไผ่ทองพูน

ต้นใหญ่ ตรง แข็งแรง

ใบไผ่เรียวยาว

สีเขียวเข้ม

คื่นฉ่าย-มังกรทอง

ต้นสูง กอใหญ่ ก้านและใบใหญ่

ใบนอกสีเขียวเข้ม

ใบอ่อนสีเขียวอ่อนอมเหลือง

ผักชี-ประกายเพชร

ต้นสูง กอใหญ่ รากใหญ่

ก้านและใบใหญ่ สีเขียวเข้ม

น้ำหนักดี เป็นที่นิยมของตลาด

กะเพรา

ต้นใหญ่ ปลูกง่าย

เจริญเติบโตดี

กลิ่นหอม

ผักโขม

ต้นใหญ่

ปลูกง่าย

เจริญเติบโตดี

ผักชีลาว

ต้นสูงใหญ่ สามเด้ง

ปลูกง่าย เจริญเติบโตดี

ผลผลิตสูง

แมงลัก

ต้นใหญ่

ปลูกง่าย

เจริญเติบโตดี

โหระพา

ต้นใหญ่ ปลูกง่าย

เจริญเติบโตดี

กลิ่นหอม