• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นหนึ่ง

เป็นพันธุ์ที่ต้องถอดยอดเกสรตัวผู้

ฝักดก ทรงสวย รสชาติดี

ข้าวโพดหวานสวีทตี้

ฝักใหญ่ เมล็ดติดเต็ม

รสชาติดีมาก หวาน

นุ่ม หอม

แตงกวาดีโก้

ผลทรงกระบอกตรง

ยาว 10 ซม.

ผลดก สีเขียวสด

แตงกวาเจ้าสัว

ผลทรงกระบอก ตรง สวย

ยาว 10-12 ซม.

ไม่คอด ไม่งอ

แตงร้านอนันดา

ความยาวผล 18-20 ซม.

ผิวสีเขียวเข้ม ทรงผลตรง

สวย ไม่คอด

แตงร้านหยาดเพชร 5

ผลทรงกระบอกตรง

ยาว 18 ซม.

สีเขียวสด ผลดก ต้นแข็งแรง

แตงไทยสีทอง

พันธุ์ใหม่ ผลรีใหญ่

ผิวสีเหลืองทองสวย

เนื้อสีขาว ฟู

แตงโมกบินทร์ 63

ผลกลมรี ผิวสีเขียวเข้ม

มีลาย ขนาดผล 3-4 กก.

เนื้อสีแดงสด หวาน กรอบ

แตงโมมรกตดำ

ผลรียาว ผิวสีเขียวเข้ม

เปลือกผลบางแต่เหนียว ทนการขนส่ง

เนื้อสีแดงสด หวาน

บวบเหลี่ยมสมิหลา

ผลสีเขียวสด

ทรงกระบอกตรง

ยาว 50-55 ซม.

บวบเหลี่ยมนวรัตน์

ผลสีเขียวสด

ทรงกระบอกตรง

ยาว 45-50 ซม.

ฟักทองชัยพฤกษ์

ผลสีเขียวเข้ม

ผลผลิตสูง ดก

และสม่ำเสมอดีมาก

แฟงกะรัต

ผลทรงกระบอก

สีเขียวอ่อน

ยาว 22-25 ซม.