ธุรกิจของเราเริ่มต้นเมื่อประมาณพศ. 2465 จากการค้าขายเมล็ดพันธุ์พืช

ในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน ต่อมาจึงย้ายเข้ามาในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเป็น

บริษัท กำไลทองการเกษตร จำกัด จวบจนปัจจุบันได้ถ่ายทอดกิจการและวิชา

ความรู้ที่สะสมมาสู่ผู้ดำเนินงานรุ่นที่ 4          บริษัท กำไลทองการเกษตร จำกัด เป็นบริษัทปรับปรุงพันธุ์ ผลิต นำเข้า-

ส่งออกและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดและมีเมล็ด

พันธุ์พืชคุณภาพดีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกสรร เมล็ดพันธุ์ของเราได้รับการ

ปรับปรุงพันธุ์จากนักปรับปรุงพันธุ์ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี และผ่านการ

ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานโดยผู้ชำนาญการด้านเมล็ดพันธุ์ก่อนส่งมอบไป

ให้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและเกษตรกรมืออาชีพ

จึงทำให้เมล็ดพันธุ์พืชตรากำไลทองมังกรคู่เป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีที่เกษตรกรเลือกใช้มาตลอด